Korjaus: Yhtiökokouksen 2019 päätökset

13.05.2019

Korjaus: BBS yhtiökokouksen päätöksiä

Tämä julkaisu on korjaus 5. huhtikuuta 2019 klo 16.00 (UTC) julkaistun BBS yhtiökokouksen päätöksiä.

Korjaus viittaa päätökseen valita Ilkka Kangasniemi uudeksi hallituksen jäseneksi eikä uudelleen valituiksi hallituksen jäseniksi.

Lause: ”Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin Jarmo Halonen, Pekka Jalovaara, Auvo Kaikkonen, Tomi Numminen, Hannu Säynäjäkangas ja Ilkka Kangasniemi.” on virheellinen ja luettava ”Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin Jarmo Halonen, Pekka Jalovaara, Auvo Kaikkonen, Tomi Numminen ja Hannu Säynäjäkangas. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Ilkka Kangasniemi. ”

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan:

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään perjantaina 5.4.2019 alkaen kello 14.00 Oulussa. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2018, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti että yhtiö ei maksa osinkoa tilikaudelta 2018.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin Jarmo Halonen, Pekka Jalovaara, Auvo Kaikkonen, Tomi Numminen ja Hannu Säynäjäkangas. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Ilkka Kangasniemi. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 750 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Sähköpostikokouksista ei makseta korvausta. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst&Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannin järjestämisestä, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakepääoman korottamisella uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisella yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä tai vaihtoehtoisesti vaihtovelkakirjalainojen nojalla voidaan oikeuttaa merkitsemään enintään 1 500 000 (miljoona ja viisisataa tuhatta) kappaletta uusia osakkeita. Yhtiöllä on tällä hetkellä 5 090 520 osaketta. Vanhat valtuutukset päätettiin poistaa.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita tai vaihtovelkakirjalainaa sekä oikeuden päättää osakemerkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja merkintäehdoista. Osakkeen merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutusta voidaan käyttää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön osakaspohjan laajentaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen tai kannustinjärjestelmä tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen myös yhtiön lähipiiriin kuuluville, mutta ei kuitenkaan lähipiiriin kuuluvien hyväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin erityisin ehdoin. Mahdollisia optioita käytetään hallituksen harkinnan mukaan.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka mutta korkeintaan 30.6.2019 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.bbs-artebone.fi viimeistään 12.4.2019 alkaen.

Oulussa huhtikuun 5. päivänä 2019

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Jalovaara

Puhelin: 050 552 9275, sähköposti: pekka.jalovaara(at)bbs-artebone.fi

Talousjohtaja Hannu Säynäjäkangas

Puhelin: 040 502 1092, sähköposti: hannu.saynajakangas(at)bbs-artebone.fi

BBS – Bioactive Bone Substitutes Oyj yhtiöstä

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on johtava ortobiologian yhtiö Suomesta. Yhtiön teknologia, Artebone®, on seuraavan sukupolven luun korvike, jonka käyttökohteina ovat luuvauriot ja paranemisongelmat raajoissa kuten kädet ja nilkat, lapaluu ja lantio. Sen ylivoimaiset ominaisuudet johtuvat poronluusta uutetuista kasvutekijöistä yhdistettynä rakenteen tarjoavan TCP (trikalsiumfosfaatti) granuloiden kanssa ja jolla on potentiaalia muuttaa ortopedisia leikkauksia. Ensimmäinen tuote, Artebone® pasta, on valmis ja hakemusprosessi kaupallistamisen mahdollistavan CE-merkin saamiseksi on menossa. BBS:n hyväksytty neuvonantaja Nasdaq First North Ruotsissa ja Suomessa on Stockholm Certified Adviser AB, +46 70 5516 729, info@certifiedadviser.se. Lisätietoja: www.bbs-artebone.fi.