BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Tänään on merkintäoikeuksien viimeinen kaupankäyntipäivä

12.06.2020

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Viittaamme aiempiin BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n (“BBS” tai “Yhtiö”) tiedotteisiin käynnissä olevasta  merkintäoikeusannista (“Osakeanti”)  koskien 1 301 205 uutta osaketta (”Antiosakkeet”) merkintähintaan 4,20 euroa tai 44,42 Ruotsin kruunua Antiosakkeelta. Merkintäoikeuksien kaupankäynti First North Growth Market Finland –markkinapaikalla (kaupankäyntitunnus BONEHU0120) ja First North Growth Market Sweden –markkinapaikalla (kaupankäyntitunnus BONES TR) päättyy tänään 12.6.2020.

Antiosakkeiden merkintäaika päättyy 18.6.2020 klo 17.00 Suomen aikaa (16.00 Ruotsin aikaa) Suomessa ja 16.6.2020 klo 17.00 Suomen aikaa (16.00 Ruotsin aikaa) Ruotsissa. Käyttämättömät Merkintäoikeudet, joita ei ole merkitty ennen merkintäajan päättymistä (18.6.2020 klo 17.00 Suomen aikaa (16.00 Ruotsin aikaa) Suomessa ja 16.6.2020 klo 17.00 Suomen aikaa (16.00 Ruotsin aikaa) Ruotsissa) tai myyty viimeistään tänään 12.6.2020 raukeavat arvottomina ja ilman korvausta.

Lisätietoja Osakeannista on saatavilla Yhtiön laatimasta Osakeantia koskevasta 26.5.2020 päivätystä esitteestä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi
Puh: +358 40 7080 307
Sähköposti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

BBS lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on suomalainen ortobiologian yhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luunmurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Ensimmäinen tuote, ARTEBONE® Paste, on valmis, ja haemme sille kaupallistamisen mahdollistavaa CE-merkintää.
Lisätietoa: www.bbs-artebone.com

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Stockholm Certified Advisers AB, puh. +46 70 5516 729, info@certifiedadviser.se

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa julkistaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. BBS ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin BBS:n julkistaman esitteen sisältämien tietojen perusteella.