BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj – KORJAUS: Varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päätökset

29.04.2021

Yhtiötiedote 29.4.2021 klo 10:00

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj korjaa 28.4.2021 klo 18.00 julkaistua yhtiötiedotetta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä, jossa kerrottiin hallituksen kokoonpanosta. Alkuperäisessä suomenkielisessä julkaisussa todettiin virheellisesti, että Tomi Numminen olisi valittu Hallitukseen.

Hallituksen oikea kokoonpano on Jarmo Halonen, Pekka Jalovaara, Seppo Nevalainen ja Kirk Andriano.

Korjattu tiedote löytyy kokonaisuudessaan alta.


BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään keskiviikkona 28.4.2021 alkaen kello 14.00 Oulussa. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2020, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti, että yhtiö ei maksa osinkoa tilikaudelta 2020.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä (4). Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin Jarmo Halonen, Pekka Jalovaara, Seppo Nevalainen ja Kirk Andriano. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1300 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 900 euroa kokoukselta. Sähköpostikokouksista ei makseta korvausta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst&Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jari Karppinen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannin järjestämisestä, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakepääoman korottamisella uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisella yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta tai optio-oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä tai vaihtoehtoisesti vaihtovelkakirjalainojen tai optio-oikeuksien nojalla voidaan oikeuttaa merkitsemään enintään 3.000.000 (kolme miljoonaa) kappaletta uusia osakkeita. Yhtiöllä on tällä hetkellä 6.571.525 osaketta. Vanhat valtuutukset päätettiin poistaa.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä oikeuden päättää osakemerkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja merkintäehdoista. Osakkeen merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutusta voidaan käyttää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön osakaspohjan laajentaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen myös yhtiön lähipiiriin kuuluville, mutta ei kuitenkaan lähipiiriin kuuluvien hyväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin erityisin ehdoin. Mahdollisia optioita käytetään hallituksen harkinnan mukaan.

Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka mutta korkeintaan 30.6.2022 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.bbs-artebone.fi viimeistään 12.5.2021 alkaen.

Lisätietoja antavat:

Ilkka Kangasniemi, toimitusjohtaja,

puh. +35840 7080307, s-posti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Liisa Hukka, talousjohtaja,

puh. +35840 0611038, s-posti: liisa.hukka@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Nasdaq Stockholm AB

Keskeiset tiedotusvälineet

www.bbs-artebone.fi

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi