BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen 2022 päätökset

17.03.2022

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, yhtiötiedote 17.3.2022 klo 15:30

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Ylimääräisen yhtiökokouksen 2022 päätökset

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään torstaina 17.3.2022 alkaen kello 14.00 Oulussa.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

  • Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 6.000.000 osaketta.
  • Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.
  • Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. 
  • Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka ja se kumoaa voimaan tullessaan varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2021 myöntämän valtuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.bbs-artebone.fi viimeistään 31.3.2022 alkaen.

Lisätietoja antavat:

Ilkka Kangasniemi, toimitusjohtaja, puh. +35840 7080307, s-posti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi
Liisa Hukka, talousjohtaja, puh. +35840 0611038, s-posti: liisa.hukka@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja: Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy Nasdaq Stockholm AB
Keskeiset tiedotusvälineet
www.bbs-artebone.fi

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi