BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: BBS järjestää enintään noin 4,5 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin ja siihen liittyvien optio-oikeuksien tarjoamisen

06.05.2022

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, 6.5.2022 klo 14.45 (CEST)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

BBS järjestää enintään noin 4,5 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin ja siihen liittyvien optio-oikeuksien tarjoamisen

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n ("BBS" tai "Yhtiö") hallitus on päättänyt järjestää ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 17.3.2022 saamansa valtuutuksen perusteella enintään noin 4,5 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin ("Osakeanti") sekä siihen liittyvän kahden sarjan optio-oikeuksien ("Optio-oikeudet") tarjoamisen. Osakeanti koostuu enintään 3.490.762 uudesta osakkeesta ("Antiosakkeet"). Optio-oikeuksien perusteella on lisäksi merkittävissä enintään 872.690 uutta osaketta.

Yhteenveto

 • Osakeannissa voidaan kerätä enintään noin 4,5 miljoonaa euroa ennen transaktiokustannuksia, mikäli Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.
 • Osakeanti on taattu noin 34,9 prosenttisesti nykyisten osakkeenomistajien merkintäsitoumuksilla.
 • Osakeannissa BBS antaa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear Finland") tai Euroclear Sweden AB:n ("Euroclear Sweden") ylläpitämään BBS:n osakasrekisteriin yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden ("Merkintäoikeus") jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä omistettua yhtä (1) osaketta kohden. Kaksi (2) Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) Antiosakkeen.
 • Osakeannin täsmäytyspäivä on 13.5.2022. Osakkeiden viimeinen kaupankäyntipäivä sisältäen Merkintäoikeudet on 11.5.2022 ja ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia 12.5.2022.
 • Merkintähinta on 1,30 euroa tai 13,48 Ruotsin kruunua Antiosakkeelta. Antiosakkeiden merkintäaika ("Merkintäaika") alkaa 18.5.2022 klo 10.00 Suomen aikaa (9.00 Ruotsin aikaa), ja sen arvioidaan päättyvän Suomessa 3.6.2022 klo 16.00 Suomen aikaa (15.00 Ruotsin aikaa) ja Ruotsissa 1.6.2022 klo 16.00 Suomen aikaa (15.00 Ruotsin aikaa).
 • Lisäksi BBS antaa vastikkeetta Osakeannissa Antiosakkeita merkinneille henkilöille Optio-oikeuksia siten, että kutakin kahdeksaa (8) merkittyä ja maksettua Antiosaketta kohden, joiden merkinnän hallitus on hyväksynyt, merkitsijä saa yhden (1) optio-oikeuden sarjasta TO1 ja yhden (1) optio-oikeuden sarjasta TO2.
 • Jokainen optio-oikeus antaa omistajalleen oikeuden merkitä yhden (1) uuden osakkeen 21.11.-2.12.2022 (optio-oikeus TO1) ja 22.5-2.6.2023 (optio-oikeus TO2) välisenä aikana. Optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähinta määräytyy Yhtiön osakkeen kahdeksan (8) osakkeiden merkintäajan optio-oikeuksilla alkamista edeltävän kaupankäyntipäivän kaupankäyntivolyymillä painotetun keskikurssin First North Growth Market Finlandissa perusteella alennettuna 25 prosentilla.
 • Osakeannilla saatavia varoja on tarkoitus käyttää muun muassa BBS:n luuimplantin ARTEBONE® Pasten käynnissä olevan CE-merkinnän hakuprosessin loppuun saattamiseen, ARTEBONE® Pasten kaupallistamisen käynnistämiseen ja lainan lyhennysten sekä korkojen maksamiseen.

Osakeannin syyt ja varojen käyttö

Yhtiö arvioi käyttävänsä Osakeannilla ja Optio-oikeuksilla saatavat nettovarat Yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen, käyttöpääoman vahvistamiseen ja investointeihin sekä lainojen hoitoon ja lyhennyksiin, mukaan lukien, mutta näihin kuitenkaan rajoittumatta seuraaviin kohteisiin:

1. Varojen pääasiallinen käyttötarkoitus on BBS:n luuimplantin ARTEBONE® Pasten käynnissä olevan CE-merkinnän hakuprosessin loppuun saattaminen onnistuneesti sisältäen CE-merkinnän osana Yhtiön laatujärjestelmän ISO 13485-sertifioinnin. Varoja käytetään myös tuotekehitykseen, patenttisalkun ylläpitämiseen ja tuotannon kehittämiseen sekä FDA-hyväksynnän hakuprosessiin, jonka kautta voidaan saada myyntilupa ARTEBONE® Pastelle Yhdysvaltain markkinoilla.

2. ARTEBONE® Pasten kaupallistamisen käynnistämiseen (noin 0,7 miljoonaa euroa).

3. Seuraavan 12 kuukauden aikana erääntyvien 0,7 miljoonan euron lainan lyhennysten ja korkojen maksamiseen.

RiverFortin Osakeannin yhteydessä antamaan noin 150.000 euron merkintäsitoumukseen sisältyy lisäksi ehto, jonka mukaan Yhtiön tulee käyttää RiverFortin Osakeannissa maksamaa merkintähintaa vastaava summa RiverFortilla Yhtiöltä olevan lainasaatavan takaisinmaksamiseen.

Edellä esitetty arvio varojen käytöstä perustuu oletukseen enimmäismääräisesti toteutuvasta Osakeannista.

Varojen käytön arvioidut osuudet voivat vaihdella kerätyn pääoman määrästä ja liiketoiminnan kehityksestä riippuen. Jos Osakeantia ei merkitä täysimääräisesti, suunniteltuja toimenpiteitä ei voida välttämättä toteuttaa täysimääräisenä ja on tehtävä säästötoimenpiteitä, mikä voi viivästyttää tuotannon, markkinoinnin ja myynnin aloittamista.

Osakeannin ehdot

Yhtiö tarjoaa enintään 3.490.762 Antiosaketta ja enintään 436.345 kahden eri sarjan Optio-oikeutta (yhteensä enintään 872.690 Optio-oikeutta) merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti. Osakeannin keskeisimmät ehdot on esitetty alla.

 • Yhtiön kaikille osakkeenomistajille, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n tai Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään BBS:n osakasluetteloon, annetaan yksi (1) arvo-osuusmuotoinen Merkintäoikeus jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä 13.5.2022 omistettua yhtä (1) osaketta kohden. Kaksi (2) Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) Antiosakkeen.
 • Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 16.5.2022 ja Euroclear Swedenin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 17.5.2022.
 • Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja ne ovat kaupankäynnin kohteena First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ja First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla 18.5.2022 ja 27.5.2022 välisenä aikana.
 • Merkinnän tekemisen jälkeen Merkintäoikeuksilla merkittyjä Antiosakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet ("Väliaikaiset osakkeet") kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.
 • Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla alkaa First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ja First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla 18.5.2022.
 • Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakkeisiin sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Merkintäsitoumukset

Osakeannin enimmäiskoko on noin 4,5 miljoonaa euroa. Osakeanti taattu noin 34,9 prosenttisesti merkintäsitoumuksilla nykyisten osakkeenomistajien toimesta.

EU:n kasvuesite

BBS on laatinut Osakeannista EU:n kasvuesitteen, jonka Finanssivalvonnan odotetaan arviolta 9.5.2022. Virallinen suomenkielinen versio esitteestä ja epävirallinen englanninkielinen käännös sisältäen ruotsinkielisen tiivistelmän tulevat olemaan saatavilla BBS:n verkkosivustolla.

Suunniteltu aikataulu

6.5.2022Hallituksen päätös Osakeannista
9.5.2022Esite julkistetaan
11.5.2022Viimeinen kaupankäyntipäivä sisältäen Merkintäoikeudet
12.5.2022Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia
13.5.2022Osakeannin täsmäytyspäivä
18.5.-27.5.2022Merkintäoikeudet kaupankäynnin kohteena
18.5.2022Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla alkaa
18.5.-1.6.2022Osakeannin merkintäaika Ruotsissa
18.5.-3.6.2022Osakeannin merkintäaika Suomessa
8.6.2022Osakeannin tulos julkistetaan
17.6.2022Viimeinen kaupankäyntipäivä Väliaikaisilla osakkeilla First North Growth Market Finlandissa
20.6.2022Viimeinen kaupankäyntipäivä Väliaikaisilla osakkeilla First North Growth Market Swedenissä

Neuvonantajat

Aalto Capital Partners Oy toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa. Smartius Oy toimii Osakeannissa oikeudellisena neuvonantajana Suomen lakiin liittyvissä asioissa.

BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi
Puhelin: 040 708 0307, sähköposti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Talousjohtaja Liisa Hukka
Puhelin: 0400 611 038, sähköposti: liisa.hukka@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29, info@certifiedadviser.se

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 6.5.2022 klo 14.45 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa and Nasdaq First North Growth Market Swedenissä.

Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. BBS ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin BBS:n julkistaman esitteen sisältämien tietojen perusteella.