BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: 57 % optio-oikeuksista 2-2022 (TO2) käytettiin osakkeiden merkintään, yhtiölle 162 000 euron bruttovarat

07.06.2023

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, yhtiötiedote, 7.6.2023 klo 22.30


BBS-
Bioactive Bone Substitutes Oyj: 57 % optio-oikeuksista 2-2022 (TO2) käytettiin osakkeiden merkintään, yhtiölle 162,000 euron bruttovarat 

Osakkeiden merkintäaika BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n optio-oikeuksilla 2-2022 (TO2) päättyi 3.6.2023. Osakkeiden merkintään käytettiin yhteensä 254 580 sarjan 2-2022 (TO2) optio-oikeutta, mikä vastaa noin 57,2 prosenttia optio-oikeuksien määrästä. Yhtiö saa merkinnöistä varoja noin 162 000 euroa ennen kuluja. Yhtiön hallitus on tänään hyväksynyt osakemerkinnät. 

Merkintähinta oli 0,65 euroa ja 7,38 Ruotsin kruunua osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika oli 22.5.-3.6.2023.  

Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arviolta) 13.6.2022 ja kaupankäynti osakkeilla alkaa (arviolta) 14.6.2023. Optio-oikeudet, joita ei käytetty osakkeiden merkintään, poistetaan optio-oikeuksien haltijoiden arvo-osuustileiltä. 

”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että osakkeita merkitsi optioilla yhteensä 781 osakkeenomistajaa. Alunperin optio-oikeuksia annettiin vuoden 2022 merkintäoikeusannin yhteydessä yhteensä 1 672 osakkeenomistajalle. Nyt optioilla tehdyistä merkinnöistä saatavat varat käytetään samaan tarkoitukseen kuin ensi viikolla alkavasta merkintäoikeusannista kerättävät”, sanoo toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi. 

Suunnattu maksuton osakeanti optio-oikeuksilla (TO2) osakkeita merkinneille sijoittajille 

Lisäksi hallitus päätti aiemman 5.6.2023 tekemän päätöksen mukaisesti suunnatusta maksuttomasta osakeannista optio-oikeuksilla 2-2022 (TO2) osakkeita merkinneille sijoittajille. Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetaan yhteensä enintään 50 663 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Kullekin sijoittajalle annettavien osakkeiden lukumäärä on laskettu siten, että jokaista viittä (5) optio-oikeuksilla 2-2022 (TO2) merkittyä osaketta kohden annetaan yksi (1) osake. 

Koska osakkeiden merkintähinta optio-oikeuksilla 2-2022 (TO2) oli korkeampi kuin hallituksen 5.6.2023 päättämässä merkintäoikeusannissa (”Osakeanti”) käytettävä merkintähinta ja koska optio-oikeuksilla 2-2022 (TO2) osakkeita merkinneet sijoittajat eivät pysty Osakeannin aikataulusta johtuen osallistumaan optio-oikeuksilla 2-2022 (TO2) merkitsemillään uusilla osakkeilla Osakeantiin, hallitus katsoo, että osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu muodostaa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painavan taloudellisen syyn osakkeiden suunnatulle maksuttomalle luovuttamiselle. 

Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä tulee olemaan 10 432 454, joista yhtiön hallussa on yhteensä 341 465 osaketta. 


Lisätietoa: 

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi 
Puhelin: +358 40 708 0307,  
sähköposti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi 

Hyväksytty neuvonantaja: 
Nordic Certified Adviser AB,  
puh. +46 70 551 67 29,  
info@certifiedadviser.se  BBS lyhyesti 

BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Yhtiön pääkonttori on Oulussa ja yhtiö työllistää 20 henkilöä. 

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa. 

Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi