BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj keräsi merkintäoikeusannissa 1,84 miljoonan euron bruttovarat

03.07.2023

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, 3.7.2023 klo 13:10

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n (BBS tai Yhtiö) hallituksen 5.6.2023 päättämä merkintäoikeusanti (Osakeanti) on merkitty 62,8 prosenttisesti. Yhtiö keräsi Osakeannilla noin 1,84 miljoonan euron varat ennen Osakeannista aiheutuneiden kulujen ja palkkioiden vähentämistä.

Yhtiön hallitus päätti 3.7.2023 Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä. Merkintäoikeuksilla merkittiin 2931504 osaketta (noin 49,93 prosenttia merkityistä osakkeista) ja ilman merkintäoikeuksia 754889 osaketta (noin 12,86 prosenttia merkityistä osakkeista). Yhteensä 3686393 Osakeannissa merkityn osakkeen hyväksyminen on ehdollinen sille, että merkityt osakkeet maksetaan Yhtiölle viimeistään 5.7.2023.

Osakeannissa merkityt osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 10.7.2023. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 10.7.2023 ja Euroclear Sweden AB:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 13.7.2023. Osakeannissa merkityt uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 11.7.2023 First North Growth Market Finlandissa.

Osakeannin seurauksena BBS:n osakkeiden lukumäärä nousee 3 686 393 osakkeella. Osakeannin jälkeen Yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 14 118 847, joista yhtiön hallussa on 392 128.

BBS saa Osakeannilla yhteensä noin 1,77 miljoonaa euron nettovarat (Osakeannista aiheutuneiden, Yhtiön maksettavaksi jäävien palkkioiden ja kulujen vähentämisen jälkeen).

BBS:n toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi: "Haluan kiittää kaikkia merkitsijöitä heidän Yhtiötämme kohtaan osoittamasta luottamuksestaan, jonka ansiosta saimme vietyä Osakeannin läpi. Nyt kerätyt kassavarat riittävät Yhtiömme arvion mukaan noin kuuden kuukauden ajaksi. Koska Yhtiömme on varmistettava rahoituksensa seuraavan vuoden ajalle, hallitus aloittaa välittömät toimet lisärahoituksen hankkimiseksi."

Neuvonantajat
Aalto Capital Partners Oy toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa. Smartius Oy toimii Osakeannissa oikeudellisena neuvonantajana Suomen lakiin liittyvissä asioissa.

BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ

Lisätietoja:

Ilkka Kangasniemi, toimitusjohtaja,
puh. +35840 7080 307,
sposti: ilkka.kangasniemi@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Nordic Certified Advisers AB,
puh. +46 70 5516 729,
info@certifiedadviser.se

BBS lyhyesti
BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys- ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on tuotekehityksen loppumetreillä, ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. Olemme oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Yhtiön pääkonttori on Oulussa ja yhtiö työllistää 20 henkilöä.

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandissa.

Lisätietoa: www.bbs-artebone.fi

TÄRKEÄ TIEDOTE
Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. BBS ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin BBS:n julkistaman perustietoasiakirjan ja sijoittajamuistion sisältämien tietojen perusteella.