Hallinto

Yhtiökokous

Hallitus

Johtoryhmä

Riskienhallinta

Tilintarkastus

Sisäpiiri ja johtotehtävissä toimivat henkilöt

Yhtiöjärjestys

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti: tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista. Yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä käsittelee mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai laki sitä muuten edellyttää.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
BBS:n yhtiökokous pidetään sen kotipaikassa Oulussa.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon ja jos hän on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla. Myös hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja saa oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ilmoittautumalla tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon. BBS:llä on yksi osakesarja ja jokaisella osakkeella yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous 2023

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa yhtiön toimitiloissa (Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu) torstaina 30.3.2023.

Aiemmat yhtiökokoukset

Hallitus

BBS:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallituksen tehtäviin kuuluu Yhtiön strategiasta päättäminen, toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyntä. Hallitus päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista sekä vastuusitoumuksista, hyväksyy yhtiön rahoituspolitiikan, vahvistaa yhtiön riskienhallinta- ja raportointimenettelyn sekä päättää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä. Hallitus myös päättää yhtiön rakenteesta, vastaa osinkopolitiikasta ja osakasarvon kehittymisestä, nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen työsuhde-eduistaan, päättää toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä, hoitaa tarkastusvaliokunnalle kuuluvat tehtävät ja vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Hallituksen jäsenet

 

Pekka Jalovaara, Hallituksen puheenjohtaja

s. 1941,
LT, FT, Ortopedian ja traumatologian professori
Hallituksen jäsen vuodesta 2003

Keskeinen työkokemus:

 • BBS:n perustajajäsen
 • Toimitusjohtaja BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj 2011-2019
 • BBS ja sitä edeltävät tutkimushankkeet
 • Oulun yliopiston Ortopedia- ja traumatologian professori

Keskeiset luottamustehtävät:

 • Bio Bones Oy, Hallituksen jäsen
 • Ei keskeisiä luottamustehtäviä BBS-konsernin ulkopuolella

Riippumaton suhteessa yhtiöön ja sen johtoon: Kyllä
Riippumaton suhteessa pääomistajiin: Kyllä

Omistaa 568 025 (5,58%) BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeista

 

Jarmo Halonen

s. 1952,
Diplomi-insinööri, konetekniikka ja teollisuustalous
Hallituksen jäsen toukokuusta 2016 lähtien.

Keskeinen työkokemus:

 • Elecster Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 1988 – 2017.
 • Erilaisissa johtotehtävissä Elecster Oyj:ssä vuosina 1979 – 1988.
 • Hallintoneuvoston jäsen vakuutusyhtiö Fenniassa.
 • Helsingin Yrityspankin valvoja Nordea Pankissa.

Keskeiset luottamustehtävät:

 • Bio Bones Oy, Hallituksen jäsen
 • Elecster Oyj, Hallituksen jäsen
 • Hallituksen jäsen A/S Eesti Elecster, Elecster (Tianjin) Dairy Machinery Ltd ja Elecster (Tianjin) Aseptic
 • Packaging Co. Ltd
 • Sandudd Oy, hallituksen jäsen
 • Finvac Automation Ltd Oy, Hallituksen puheenjohta ja jatoimitusjohtaja
 • Okuli Oy, Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja
 • Finvenla Oy, Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja

Riippumaton suhteessa yhtiöön ja sen johtoon: Kyllä
Riippumaton suhteessa pääomistajiin: Kyllä

Omistaa 45 610 (0,45%) BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeista

 

Seppo Nevalainen

s. 1956,
Insinööri,automaatio ja elektroniikka
Hallituksen jäsen elokuusta 2020 lähtien.

Keskeinen työkokemus:

 • HUR Oy, varapj. myynti, 2015-
 • Onbone Oy, kaupallinen johtaja, 2013-2015
 • Technology University of Tampere, Biotechnology Dept., projektijohtaja, 2012-2013
 • Riverbank Consulting LLC, itsenäinen konsultti, 2010-2013
 • Ozics AG, kehitysjohtaja (business, konsulttina), 2010-2012
 • StickTech Ltd, hallituksen pj., 2011
 • Mediracer Oy, markkinointi- ja myyntijohtaja, 2008-2009
 • Inion Oy, operatiivinen johtaja, 2006-2007
 • GE Healthcare IT, Emea alueen myyntijohtaja, 2004-2005
 • GE Healthcare IT/ Datex-Ohmeda Div. of Instrumentarium, myyntijohtaja, patenttiasiat 1999-2004
 • Datex-Ohmeda Div. of Instrumentarium, talousjohtaja, patenttiasiat, 1995-1999
 • Acorn Div. of Instrumentarium, myyntijohtaja, 1993-1995
 • Datex Div. of Instrumentarium, eri tehtävi myyntipuolella, 1986-1993

Keskeiset luottamustehtävät:

 • Bio Bones Oy, hallituksen jäsen

Riippumaton suhteessa yhtiöön ja sen johtoon: Kyllä
Riippumaton suhteessa pääomistajiin: Kyllä

 

Kirk Andriano

s. 1956
DI, Biotekniikan Tohtori
Hallituksen jäsen huhtikuusta 2021

Keskeinen työkokemus:

 • Medicus Biosciences, Ltd., 2018-2019, Tutkimus- ja kehitysjohtaja
 • Elute Inc, useissa rooleissa välillä 2012-2018, Toimitusjohtaja, Hallituksen jäsen ja tutkimus- ja kehitysjohtaja
 • Histogenics Corporation, 2011-2013, Tutkimus- ja kehitysjohtaja
 • ProChon Biotech, Ltd (nyk. Osana Histogenics Corporationia) 2009-2011, Teknologia johtaja
 • Curative Biosciences Inc, 2008, turvallisuusjohtaja
 • Inion Oy, 2003-2008, Tutkimus- ja kehitysjohtaja
 • MacroMed Inc., 1999-2003, prekliinisen kehityksen ja vanhempien tutkijoiden toiminnanjohtaja
 • Atrix Laboratories Inc, 1997-1999, tutkija
 • Kyoton yliopisto, 1995-1997 vieraileva tutkija ja professori

Keskeiset luottamustehtävät:

 • Elute Inc, 2012-2016, Hallituksen jäsen

Riippumaton suhteessa yhtiöön ja sen johtoon: Kyllä
Riippumaton suhteessa pääomistajiin: Kyllä

 

Ahti Paananen

s. 1965
Hallituksen jäsen huhtikuusta 2022 lähtien.

Keskeinen työkokemus:

 • Toiminut monipuolisesti liiketoiminnassa uransa aikana
 • PolarWay Oy 2007-, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
 • Panvest Oy, perustaja ja hallituksen puheenjohtaja

Keskeiset luottamustehtävät:

 • PolarWay Oy Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
 • Finansineliö Oy Hallituksen jäsen
 • Go-On Finland Oy Hallituksen jäsen
 • Consulting 1864 Oy Hallituksen jäsen
 • FM Timber Oy Hallituksen jäsen
 • Jyväskylän yliopistosäätiö hallintoneuvoston jäsen
 • Lisäksi hallituksen jäsenenä useissa kiinteistöyhtiöissä

Riippumaton suhteessa yhtiöön ja sen johtoon: Kyllä
Riippumaton suhteessa pääomistajiin: Kyllä

Omistaa 520 904 (5,12%) BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeista

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja suojelee aktiivisesti yhtiön etua. Hän ohjaa ja valvoo yhtiötä ja sen liiketoimintojen toimintaa, vastaa päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta ja strategian jalkauttamisesta, sekä valmistelee hallituksen käsittelyyn menevät asiat ja vastaa niiden täytäntöönpanosta. BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n toimitusjohtajana on 15.10.2019 alkaen toiminut Ilkka Kangasniemi.

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa mm. strategian, toimintaperiaatteiden ja muiden liiketoimintojen ja yhtiön yhteisten asioiden valmistelussa.

Johtoryhmän jäsenet:

 

Ilkka Kangasniemi

s. 1964,
FT, Biomateriaalitieteen dosentti, Turun Yliopisto
Toimitusjohtaja BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj 15.10.2019-

Keskeinen työkokemus:

 • Hallituksen puheenjohtaja, R&D johtaja, perustaja, ID Creations Oy, 2008-
 • Vivoxid Oy 2003, R&D johtaja, 2003-2008
 • Stick Tech Oy 1997, perustajajäsen, Hallituksen jäsen, R&D johtaja 1997-2003
 • Delsitech Oy 2000, perustajajäsen, Hallituksen jäsen, 2000-2003
 • Bioxid Oy 1994, perustajajäsen, Hallituksen jäsen 1994-2003

Keskeiset luottamustehtävät:

 • BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, hallituksen jäsen 2019-2020

 

Jari Kortesluoma

Talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen 7.10.2022-
KTM

Keskeinen työkokemus:
Yli 20 vuoden kokemus taloushallinnon johtotehtävistä sekä toiminut liikkeenjohdon konsulttina useissa kansainvälisissä bioteknologia- ja lääkeyhtiöissä. Vuodesta 2006 lähtien Kortesluoma toimi taloushallinnon palveluita tarjoavana konsulttina ja yrittäjänä. Aiemmin hän on toiminut lääkinnällisiä laitteita valmistavan Ozics Groupin talousjohtajana (2009-2017), Inion Ltd:n talousjohtajana (2003-2006) ja Flextronics Internationalin talousjohtajana (1997-2002). Lisäksi hän on työskennellyt taloushallinnon ja controllerin tehtävissä useissa muissa kansainvälisissä yrityksissä.

 

Jussi Jukka

s. 1982
Tuotantopäällikkö,
johtoryhmän jäsen 8.8.2022-
Farmasian maisteri

Keskeinen työkokemus:
Työskennellyt aiemmin tuotantopäällikkönä BBS:llä tammi-heinäkuussa 2022. Yli 10 vuoden kokemus apteekki- ja sairaalafarmasiasta. Toiminut lääketuotannon johtajana.

 

Soile Hakala

s. 1976
Laatujohtaja,
BBS:n palveluksessa elokuusta 2020
Johtoryhmän jäsen elokuusta 2020
Proviisori

Keskeinen työkokemus:
Soile Hakalalla on 18 vuoden kokemus lääketeollisuuden erilaisista laadunhallinta ja -varmistustehtävistä. Työuraan kuuluu myös farmaseutin tehtäviä apteekissa ja tutkijana yliopistolla.

 

Mikko Viitanen

s. 1971
Laadunvalvontalaboratorion johtaja,
BBS:n palveluksessa vuodesta 2006
Johtoryhmän jäsen marraskuusta 2020
DI(pros.tekniikka), Biokemisti

Keskeinen työkokemus:
Mikko Viitasella on 20 vuoden kokemus laboratorioanalyysimenetelmien kehittämisestä. Hänellä on myös prosessitekniikan DI-tutkinto ja hän on kehittänyt puhdistusmenetelmiä poron luuproteiiniekstraktille.

Riskienhallinta

Yhtiön hallitus vastaa siitä, että yhtiön riskienhallinta on asianmukaisesti ja tehokkaasti järjestetty. BBS:n riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan strategiset, toiminnalliset, rahoitukselliset ja perinteiset vahinkoriskit. Riskienhallinnan tavoitteena on näiden riskialueiden ennakoiva ja kokonaisvaltainen hallinta. Riskienhallinta on sisällytetty osaksi yhtiön liiketoimintaprosesseja. Yhtiö raportoi merkittävimmistä riskeistä tilinpäätöksissään ja puolivuosikatsauksissaan. Keskeisimmistä riskeistä on kerrottu lisää listalleottoesitteessä.

Tilintarkastus

Ulkoisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa Suomessa voimassa olevien lakien mukaan, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Yhtiön tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilikauden aikana suoritetusta tarkastuksesta raportoidaan hallitukselle. Tilintarkastaja ja hallitus tapaavat vähintään kerran vuodessa.
Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
BBS:n varsinainen yhtiökokous 17.8.2020 valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö Ernst&Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jari Karppinen ja varatilintarkastajana KHT Milla Karppinen.

Sisäpiiri ja johtotehtävissä toimivat henkilöt

BBS on määritellyt MAR-asetuksen (Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) Nro 596/2014, ”MAR”) mukaisesti johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan. Yhtiö julkaisee johtotehtävissä toimivien henkilöidensä ja heidän lähipiirinsä yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet saamiensa ilmoitusten mukaisina viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimesta. Tiedot ovat julkistamisen jälkeen saatavilla yhtiön verkkosivuilla.
BBS on määritellyt yhtiön tiedollisessa ytimessä toimiviksi henkilöiksi eli ns. pysyviksi sisäpiiriläisiksi muun muassa yhtiön johtoryhmän jäsenet sekä taloudellisen raportoinnin valmisteluun osaa ottavat henkilöt, joilla on suorittamiensa tehtävien perusteella pääsy yhtiön tiedolliseen ytimeen. Tarvittaessa perustettavaan hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitään kyseiseen hankkeeseen liittyvää sisäpiirintietoa saavat henkilöt.

Kaupankäyntisäännöt

BBS:n johtotehtävissä tai pysyvässä sisäpiirissä toimivat henkilöt eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät BBS:n rahoitusvälineisiin niin sanotun suljetun ikkunan aikana. Suljettu ikkuna alkaa 30 vuorokautta ennen yhtiön puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy tulosjulkistusta seuraavana päivänä. Hankekohtaisilta sisäpiiriläisiltä on kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä kielletty hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.
Sisäpiiriohjeen noudattamisesta, ilmoitusvelvollisuuden seurannasta ja sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta vastaa yhtiön henkilöstöpäällikkö.

Yhtiöjärjestys

1 §. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, ruotsiksi BBS-Bioactive Bone Substitutes Abp ja englanniksi BBS-Bioactive Bone Substitutes Plc. Yhtiön kotipaikka on Oulu.

2 §. Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on harjoittaa lääketieteellistä ja hammaslääketieteellistä tutkimus- ja hoitotoimintaa sekä ylläpitää tutkimus- ja hoitolaitosta, välittää tähän toimintaan liittyviä palveluja, tuoda maahan, ostaa, myydä, vuokrata ja valmistaa tämän alan toiminnassa tarpeellisia koneita, laitteita, välineitä ja lääkeaineita. Lääketieteellinen toiminta tekoluunkaupallistamiseksi sekä harjoittaa liiketoimintaa tekoluulla sekä valmistusoikeuksilla.

3 §. Poistettu.

4 §. Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3 – 7 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 §. Toiminimen kirjoitus
Yhtiön toiminimenkirjoitusoikeus on kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä tai toimitusjohtajalla ja yhdellä hallituksen jäsenellä yhdessä.

6 §. Tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

7 §. Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi 1.1.- 31.12.

8 §. Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan lähettämällä se osakasluettelosta ilmeneviin osoitteisiin tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa toimittamalla kutsu tiedoksi muuten kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse tai julkaisemalla kutsu hallituksen määräämässä, päivittäin ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Lisäksi kutsu on julkaistava pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla.
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

9 §. Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kokouksessa on esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
2. tilintarkastuskertomus päätettävä
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle valittava
6. hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa
7. yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies

10 §. Lunastuslauseke
Poistettu

11§. Arvo-osuusjärjestelmä
Päätettiin liittää osakkeet arvo-osuusjärjestelmään. Päätettiin, että yhtiön osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään alkaa 1.8.2017 ja päättyy 2.8.2017, jonka jälkeen osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.