Hallinto

Yhtiökokous

Hallitus

Johtoryhmä

Riskienhallinta

Tilintarkastus

Sisäpiiri ja johtotehtävissä toimivat henkilöt

Yhtiöjärjestys

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti: tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista. Yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä käsittelee mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai laki sitä muuten edellyttää.
Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
BBS:n yhtiökokous pidetään sen kotipaikassa Oulussa. Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon ja jos hän on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla. Myös hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja saa oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ilmoittautumalla tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon. BBS:llä on yksi osakesarja ja jokaisella osakkeella yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.

Varsinainen yhtiökokous 2019 pidettiin 5.4.2019.

Hallitus

BBS:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallituksen tehtäviin kuuluu Yhtiön strategiasta päättäminen, toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyntä. Hallitus päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista sekä vastuusitoumuksista, hyväksyy yhtiön rahoituspolitiikan, vahvistaa yhtiön riskienhallinta- ja raportointimenettelyn sekä päättää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä. Hallitus myös päättää yhtiön rakenteesta, vastaa osinkopolitiikasta ja osakasarvon kehittymisestä, nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen työsuhde-eduistaan, päättää toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä, hoitaa tarkastusvaliokunnalle kuuluvat tehtävät ja vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Hallituksen puheenjohtaja

Jarmo Halonen
s. 1952, Diplomi-insinööri, konetekniikka ja teollisuustalous
Hallituksen jäsen toukokuusta 2016 lähtien.

Keskeinen työkokemus:
Elecster Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 1988 – 2017.
Erilaisissa johtotehtävissä Elecster Oyj:ssä vuosina 1979 – 1988.
Hallintoneuvoston jäsen vakuutusyhtiö Fenniassa.
Helsingin Yrityspankin valvoja Nordea Pankissa.

Keskeiset luottamustehtävät:
Bio Bones Oy, Hallituksen jäsen
Elecster Oyj, Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen A/S Eesti Elecster, Elecster (Tianjin) Dairy Machinery Ltd ja Elecster (Tianjin) Aseptic Packaging Co. Ltd
Sandudd Oy, hallituksen jäsen
Finvac Automation Ltd Oy, Hallituksen puheenjohtaja ja
toimitusjohtaja
Okuli Oy, Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja
Finvenla Oy, Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja

Omistaa 25 519 eli 0,39 % BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeista

Hallituksen jäsenet

Pekka Jalovaara
s. 1941, LT, FT, Ortopedian ja traumatologian professori
Hallituksen jäsen vuodesta 2003

Keskeinen työkokemus:
BBS:n perustajajäsen
Toimitusjohtaja BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj 2011-2019
BBS ja sitä edeltävät tutkimushankkeet
Oulun yliopiston Ortopedia- ja traumatologian professori

Keskeiset luottamustehtävät:
Bio Bones Oy, Hallituksen jäsen
Ei keskeisiä luottamustehtäviä BBS-konsernin ulkopuolella

Omistaa 550 700 eli 8,38 % BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeista

Auvo Kaikkonen
s. 1960, LT, FT, Ortopedia ja urheilulääketiede, MBA
Hallituksen jäsen maaliskuusta 2017 lähtien.

Keskeinen työkokemus:
Euroopan Investointipankin (EIB) neuvonantaja Life Science sektorilla 2016-
Ozics Oy:n toimitusjohtaja 2008-2016.
Inion toimitusjohtaja 1999-2008.

Keskeiset luottamustehtävät:
Bio Bones Oy, Hallituksen jäsen

Ilkka Kangasniemi
s. 1964, FT, Biomateriaalitieteen dosentti, Turun Yliopisto
Toimitusjohtaja BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj 15.10.2019-
Hallituksen jäsen huhtikuusta 2019 lähtien.

Keskeinen työkokemus:
Hallituksen puheenjohtaja, R&D johtaja, perustaja, ID Creations Oy, 2008-
Vivoxid Oy 2003, R&D johtaja, 2003-2008
Stick Tech Oy 1997, perustajajäsen, Hallituksen jäsen, R&D johtaja 1997-2003
Delsitech Oy 2000, perustajajäsen, Hallituksen jäsen, 2000-2003
Bioxid Oy 1994, perustajajäsen, Hallituksen jäsen 1994-2003

Keskeiset luottamustehtävät:
Ei muita luottamustehtäviä BBS:n hallitusjäsenyyden lisäksi

Tomi Numminen
s. 1971, KTM
Hallituksen jäsen huhtikuusta 2018 lähtien.

Keskeinen työkokemus:
Bioretec Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019-
Bioretec Oy, toimitusjohtaja 2016-2019
ReBio Technologies Ltd (UK), operatiivinen johtaja 2015 ja toimitusjohtaja 2016
Purac Biochem (NL), liiketoimintayksikön johtaja 2012-2014
Vivoxid Oy, toimitusjohtaja 2007-2012
Lab Pharma Oy, toimitusketjun johtaja 2002 ja talousjohtaja 2003-2007
Schering Oy, tuotannonsuunnitelupäällikkö, 1997-2002

Keskeiset luottamustehtävät:
Bioretec Ltd., hallituksen jäsen
Labrox Ltd., hallituksen jäsen
Aucor Ltd., hallituksen jäsen
Endicum Ltd., hallituksen pj. ja yrityksen perustaja

Hannu Säynäjäkangas
s. 1954, KTM ja insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2012

Keskeinen työkokemus:
Fortel Management Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2008 (Fortel Management hallinnoi mm. Oulun Seudun Hyvinvointirahasto Ky:tä) ja sijoitusjohtaja ja osakas Fortel Invest Oy:ssä 1998 – 2018

Keskeiset luottamustehtävät:
Gamga Oy, hallituksen jäsen
Inspector Sec Oy, hallituksen puheenjohtaja
Juno Medical Oy, hallituksen jäsen
Oulun Seudun Hyvinvointirahasto Ky, yhtiömies
Rescomi Oy, hallituksen varajäsen

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja suojelee aktiivisesti yhtiön etua. Hän ohjaa ja valvoo yhtiötä ja sen liiketoimintojen toimintaa, vastaa päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta ja strategian jalkauttamisesta, sekä valmistelee hallituksen käsittelyyn menevät asiat ja vastaa niiden täytäntöönpanosta. BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n toimitusjohtajana on 15.10.2019 alkaen toiminut Ilkka Kangasniemi.

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa mm. strategian, toimintaperiaatteiden ja muiden liiketoimintojen ja yhtiön yhteisten asioiden valmistelussa.

Johtoryhmän jäsenet:

Ilkka Kangasniemi
s. 1964, FT, Biomateriaalitieteen dosentti, Turun Yliopisto
Toimitusjohtaja BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj 15.10.2019-
Hallituksen jäsen huhtikuusta 2019 lähtien.

Keskeinen työkokemus:
Hallituksen puheenjohtaja, R&D johtaja, perustaja, ID Creations Oy, 2008-
Vivoxid Oy 2003, R&D johtaja, 2003-2008
Stick Tech Oy 1997, perustajajäsen, Hallituksen jäsen, R&D johtaja 1997-2003
Delsitech Oy 2000, perustajajäsen, Hallituksen jäsen, 2000-2003
Bioxid Oy 1994, perustajajäsen, Hallituksen jäsen 1994-2003

Keskeiset luottamustehtävät:
Ei muita luottamustehtäviä BBS:n hallitusjäsenyyden lisäksi

Hannu Säynäjäkangas
Talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2015, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012
KTM, insinööri, s. 1954

Keskeinen työkokemus
Fortel Management Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2008 (Fortel Management hallinnoi mm. Oulun Seudun Hyvinvointirahasto Ky:tä) ja sijoitusjohtaja ja osakas Fortel Invest Oy:ssä 1998 – 2018

Keskeiset luottamustehtävät
Gamga Oy, Hallituksen jäsen
Inspector Sec Oy, Hallituksen puheenjohtaja
Juno Medical Oy, hallituksen jäsen
Oulun Seudun Hyvinvointirahasto Ky, yhtiömies
Rescomi Oy, hallituksen varajäsen

Hanna Tölli
Tuotantojohtaja ja henkilöstöpäällikkö, BBS:n palveluksessa vuodesta 2006
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016
FT, terveystieteiden maisteri, lääketieteen tekniikka, s. 1983

Hanna Töllillä on laaja kokemus biomateriaaleista ja luun korvikkeista, hän on tehnyt tohtorinväitöksen BBS:n tuotetta koskien.

Merja Haikola
Laatupäällikkö, vastuunalainen johtaja, BBS:n palveluksessa vuodesta 2006
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
Filosofian maisteri, kemia, s. 1957

Merja Haikolalla on pätevyydet toimia niin lääketehtaan vastuunalaisena johtaja kuin lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa vaadittavana QP (Qualified Person) -henkilönä. Hänellä on vuosien kokemus erilaisista laadunhallinta ja -varmistustehtävistä lääketeollisuudessa.

Kenneth Sandström
Tuotekehitysjohtaja, BBS:n palveluksessa vuodesta 2007
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
DI, kemian tekniikka, s. 1960

Kenneth Sandströmillä on laaja kokemus erilaisista lääketeollisuuden tuotekehitysprojekteista. Ennen BBS:lle tuloa hän työskenteli Pharma Oy:lla vanhempana tutkijana.

Mikko Viitanen
Laadunvarmistuslaboratorion johtaja, BBS:n palveluksessa vuodesta 2006
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
DI, prosessitekniikka, Biokemisti, s. 1971

Mikko Viitanen on koulutukseltaan sekä biokemisti että bioprosessitekniikan diplomi-insinööri. Hänellä on tutkijatausta. Viitasen vastuulla on Yhtiön Oulussa toimiva laadunvarmistuslaboratorio ja analyysimenetelmien kehitys.

Riskienhallinta

Yhtiön hallitus vastaa siitä, että yhtiön riskienhallinta on asianmukaisesti ja tehokkaasti järjestetty. BBS:n riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan strategiset, toiminnalliset, rahoitukselliset ja perinteiset vahinkoriskit. Riskienhallinnan tavoitteena on näiden riskialueiden ennakoiva ja kokonaisvaltainen hallinta. Riskienhallinta on sisällytetty osaksi yhtiön liiketoimintaprosesseja. Yhtiö raportoi merkittävimmistä riskeistä tilinpäätöksissään ja puolivuosikatsauksissaan. Keskeisimmistä riskeistä on kerrottu lisää listalleottoesitteessä.

Tilintarkastus

Ulkoisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa Suomessa voimassa olevien lakien mukaan, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Yhtiön tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilikauden aikana suoritetusta tarkastuksesta raportoidaan hallitukselle. Tilintarkastaja ja hallitus tapaavat vähintään kerran vuodessa.
Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
BBS:n varsinainen yhtiökokous 7.3.2017 valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Juhani Rönkkö.

Sisäpiiri ja johtotehtävissä toimivat henkilöt

BBS on määritellyt MAR-asetuksen (Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) Nro 596/2014, ”MAR”) mukaisesti johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan. Yhtiö julkaisee johtotehtävissä toimivien henkilöidensä ja heidän lähipiirinsä yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet saamiensa ilmoitusten mukaisina viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimesta. Tiedot ovat julkistamisen jälkeen saatavilla yhtiön verkkosivuilla.
BBS on määritellyt yhtiön tiedollisessa ytimessä toimiviksi henkilöiksi eli ns. pysyviksi sisäpiiriläisiksi muun muassa yhtiön johtoryhmän jäsenet sekä taloudellisen raportoinnin valmisteluun osaa ottavat henkilöt, joilla on suorittamiensa tehtävien perusteella pääsy yhtiön tiedolliseen ytimeen. Tarvittaessa perustettavaan hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitään kyseiseen hankkeeseen liittyvää sisäpiirintietoa saavat henkilöt.

Kaupankäyntisäännöt

BBS:n johtotehtävissä tai pysyvässä sisäpiirissä toimivat henkilöt eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät BBS:n rahoitusvälineisiin niin sanotun suljetun ikkunan aikana. Suljettu ikkuna alkaa 30 vuorokautta ennen yhtiön puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy tulosjulkistusta seuraavana päivänä. Hankekohtaisilta sisäpiiriläisiltä on kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä kielletty hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.
Sisäpiiriohjeen noudattamisesta, ilmoitusvelvollisuuden seurannasta ja sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta vastaa yhtiön henkilöstöpäällikkö.

Yhtiöjärjestys

1 §. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, ruotsiksi BBS-Bioactive Bone Substitutes Abp ja englanniksi BBS-Bioactive Bone Substitutes Plc. Yhtiön kotipaikka on Oulu.

2 §. Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on harjoittaa lääketieteellistä ja hammaslääketieteellistä tutkimus- ja hoitotoimintaa sekä ylläpitää tutkimus- ja hoitolaitosta, välittää tähän toimintaan liittyviä palveluja, tuoda maahan, ostaa, myydä, vuokrata ja valmistaa tämän alan toiminnassa tarpeellisia koneita, laitteita, välineitä ja lääkeaineita. Lääketieteellinen toiminta tekoluunkaupallistamiseksi sekä harjoittaa liiketoimintaa tekoluulla sekä valmistusoikeuksilla.

3 §. Poistettu.

4 §. Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3 – 7 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 §. Toiminimen kirjoitus
Yhtiön toiminimenkirjoitusoikeus on kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä tai toimitusjohtajalla ja yhdellä hallituksen jäsenellä yhdessä.

6 §. Tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

7 §. Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi 1.1.- 31.12.

8 §. Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan lähettämällä se osakasluettelosta ilmeneviin osoitteisiin tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa toimittamalla kutsu tiedoksi muuten kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse tai julkaisemalla kutsu hallituksen määräämässä, päivittäin ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Lisäksi kutsu on julkaistava pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla.
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

9 §. Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kokouksessa on esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
2. tilintarkastuskertomus päätettävä
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle valittava
6. hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa
7. yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies

10 §. Lunastuslauseke
Poistettu

11§. Arvo-osuusjärjestelmä
Päätettiin liittää osakkeet arvo-osuusjärjestelmään. Päätettiin, että yhtiön osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään alkaa 1.8.2017 ja päättyy 2.8.2017, jonka jälkeen osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.