Osakeanti 2020

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiö lyhyesti

Toimitusjohtajan tervehdys

Hankittavien varojen käyttö

Osakeannin materiaalit

BBS ja ARTEBONE -esittelymateriaalia

Tiedotteet

Osakeanti 2020

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakeanti 2020

Osakeyhtiö BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n (”Yhtiö” tai “BBS”) merkintäoikeusanti järjestettiin 2.-18.6.2020. Siinä yhtiö tarjosi merkittäväksi 1 301 205 uutta osaketta (”Antiosakkeet”) merkintähintaan 4,20 euroa tai 44,42 Ruotsin kruunua Antiosakkeelta (”Merkintähinta”) osakeannin ehtojen mukaisesti (”Osakeanti”).

Lopullisen tuloksen mukaan Osakeannin osakkeita (1 936 385 osaketta) ylimerkittiin noin 49 %:sesti tarjottuihin osakkeisiin nähden. Osakeannissa tarjotuista 1 301 205 uudesta osakkeesta (”Antiosakkeet”) merkittiin merkintäoikeuksilla 1 059 634 Antiosaketta (noin 81,4 % Antiosakkeista), jolloin loppuosa Antiosakkeista eli 241 571 Antiosaketta (noin 18,6 % Antiosakkeista) allokoitiin Osakeannin ehtojen mukaisesti merkitsijöille, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita merkintäoikeuksilla ja ilman merkintäoikeuksia. Osakeannin lopullisen tuloksen mukaan yhtään Antiosaketta ei allokoitu ilman merkintäoikeuksia Antiosakkeita merkinneille.

BBS keräsi Osakeannilla 5,47 miljoonan euron bruttovarat, jotka Osakeannin palkkioiden ja kulujen vähentämisen jälkeen ovat noin 4,80 miljoonaa euroa.

Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 1 301 205 osakkeella 5 204 820 osakkeesta yhteensä 6 506 025 osakkeeseen.

Merkintäsitoumuksia oli annettu yhteensä 1,58 miljoonan euron edestä. Lopullisen tuloksen mukaan merkintäsitoumuksen antaneiden eli Finha Capital Oy:n, Jukka Halosen, Irma Halosen, Jyrki Halosen, EAKR Aloitusrahasto Oy:n, Panvest Oy:n sekä Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Jarmo Halosen sekä edellä mainittujen lähipiirien, osakemerkinnät ovat yhteensä 465 336 osaketta, joka vastaa noin 1,95 miljoonaa euroa. Näiden merkitsijöiden ilman merkintäoikeuksia merkityt osakkeet allokoitiin samojen periaatteiden mukaisesti kuin muidenkin merkintöjä tehneiden. Yhtään Antiosaketta ei allokoitu merkintätakauksen tehneille.

Antiosakkeiden rekisteröinti ja kaupankäynnin alkaminen

Antiosakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin, mikä tapahtuu arviolta 29.6.2020. Antiosakkeet toimitetaan ja yhdistetään Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 30.6.2020 ja Antiosakkeet ovat kaupankäynnin kohteena First North Growth Market Finlandissa yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 30.6.2020. Antiosakkeet toimitetaan ja yhdistetään Euroclear Swedenin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 1.7.2020 ja Antiosakkeet ovat kaupankäynnin kohteena First North Growth Market Swedenissä yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 1.7.2020.

Aalto Capital Partners Oy (”Aalto Capital”) toimi Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa. Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Stockholm Certified Advisers AB. Osakeannin liikkeeseenlaskijan asiamiehenä Suomessa toimi Evli Pankki Oyj ja Ruotsissa liikkeeseenlaskijan asiamiehenä sekä merkintäpaikkana Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

Tarkemmat tiedot Osakeannista on esitetty Esitteessä

Tärkeitä päivämääriä

Suomi

Täsmäytyspäivä Euroclear Finlandissa 28.5.2020
Merkintäaika alkoi 2.6.2020
Merkintäaika päättyi Suomessa 18.6.2020
Osakeannin tulos julkistettiin 24.6.2020
Antiosakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 29.6.2020
Euroclear Finlandin kautta toimitettavat Antiosakkeet toimitetaan merkitsijöiden arvo-osuustileille 30.6.2020

Ruotsi

Täsmäytyspäivä Euroclear Swedenissä 28.5.2020
Merkintäaika alkoi 2.6.2020
Merkintäaika päättyi Ruotsissa 16.6.2020
Osakeannin tulos julkistettiin 24.6.2020
Antiosakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 29.6.2020
Euroclear Swedenin kautta toimitettavat Antiosakkeet toimitetaan merkitsijöiden arvo-osuustileille (arvio) 1.7.2020

Yhtiö lyhyesti

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (”BBS”) on suomalainen orthobiologian yritys, joka on kehittänyt uuden sukupolven innovatiivisen lääkinnällisen tuotteen luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa ja traumatologisessa kirurgiassa. Yhtiöllä ei ole liikevaihtoa. BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on perustettu vuonna 2003. Perustamista edelsi seitsemän vuoden tuotekehitysprojekti Oulun yliopistossa. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja henkilöstömäärä 11. Yhtiöllä on Reisjärvellä lääketehdasluvan saanut tuotantolaitos luuproteiiniekstraktille.
ARTEBONE® Paste: Ensimmäinen Yhtiön kehittämä tuote on tahna, joka on pakattu heti käyttövalmiiseen ruiskuun. Tahnan pääkomponenttina ovat trikalsiumfosfaatti (TCP)-granulat, jotka toimivat tukirakenteena uudisluulle sekä proteiiniekstrakti, joka kasvutekijöineen toimii aktiivisena komponenttina täydentäen tuotteen luunkaltaisuutta.
Tuote on tarkoitettu luupuutosten ja vaurioiden hoitoon raajojen, lonkkaluiden ja lapaluiden alueilla. ARTEBONE® Paste kykenee tuottamaan luuta vaurioalueelle yhtä tehokkaasti kuin potilaan omaluusiirre (autograft), tehden siitä korvaavan hoitomuodon alan standardina pidetylle menetelmälle. ARTEBONE®:n etuja on, että se vähentää kallista leikkaussaliaikaa ja nopeuttaa potilaan toipumisaikaa sekä alentaa hoitokustannuksia.
Tällä hetkellä yhtiö hakee CE-merkintää ARTEBONE® Paste:lle. CE-merkintä tarvitaan myynnin aloittamiseksi Euroopassa. Samanaikaisesti edistetään Yhdysvaltain markkinoille tarvittavaa FDA-sertifikaattia.

Toimitusjohtajan tervehdys

”Olemme erittäin tyytyväisiä ja kiitollisia merkitsijöille hyvin onnistuneesta merkintäoikeusannista. Osakeannin toteutuminen täysmääräisesti mahdollistaa yhtiön toiminnan kehittämisen esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Saaduilla varoilla yhtiöllä on riittävä käyttöpääoma seuraavan parin vuoden ajaksi. Tärkeimpänä tavoitteena on saada ensimmäiselle tuotteelle ARTEBONEⓇ Pastelle CE-merkintä. Päivitetty CE-merkintähakemus jätetään heti, kun saamme Notified Bodylta (Ilmoitettu Laitos) lopullisen sopimuksen. CE-merkintään liittyvä eläinkoe on siinä vaiheessa, että odotamme vielä viimeisen seuranta-aikapisteen tuloksia. Kahden ensimmäisen aikapisteen tulokset ovat lupaavia ja kokeella pystyttäneen osoittamaan viranomaisen vaatima lisänäyttö tuotteen toimivuudesta. Saatuja varoja on tarkoitus käyttää myös tuotteen markkinointi- ja myynnin edistämiseen, niin että CE-merkinnän saamisen jälkeen tuotetta voidaan alkaa myydä Euroopassa. Samanaikaisesti edistämme myös Amerikassa tarvittavan FDA (Food and Drug Administration) luvan saamista osana markkinastrategiaa.”

Oulussa 24.6.2020

Ilkka Kangasniemi
Toimitusjohtaja, BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

Toimitusjohtajan tervehdys

Hälsningar från VD

Hankittavien varojen käyttö

Yhtiö arvioi käyttävänsä Osakeannilla saatavat nettovarat liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseksi tarvittavaan käyttöpääomaan ja investointeihin sekä lainojen hoitoon ja lyhennyksiin, mukaan lukien mutta näihin kuitenkaan rajoittumatta seuraaviin kohteisiin:

1. BBS:n luuimplantin ARTEBONEⓇ Pasten käynnissä olevan CE-merkinnän hakuprosessin loppuun saattaminen onnistuneesti sisältäen CE-merkinnän osana Yhtiön laatujärjestelmän ISO 13485 -sertifioinnin. Tuotekehityksen jatkaminen, patenttisalkun kehittäminen sekä ylläpitäminen ja tuotannon viimeiset validoinnit, sekä Ilmoitetun laitoksen (Notified Body, BSI-NL) tekemien virallisten tarkastusten vaatimat resurssit. FDA-sertifikaatin hakuprosessin jatkaminen ja siihen liittyvien toimenpiteiden kulujen kattaminen sisältäen mahdolliset toimivuuskokeet. (noin 30 % kerättävistä varoista)

2. ARTEBONEⓇ Pasten kaupallistaminen, myyntiverkoston rakentaminen sekä Yhtiön aluksi Pohjoismaihin ja valittuihin Keski-Euroopan maihin kohdistuvan myyntistrategian toteuttaminen CE-merkinnän saamisen jälkeen. (noin 25 % kerättävistä varoista)

3. Lisähenkilökunnan palkkaaminen Yhtiön markkinointiin ja myyntiin myynnin kasvattamiseksi sekä tuotanto- ja valmistustoimintoihin tuotantopotentiaalin nostamiseksi. (noin 25 % kerättävistä varoista)

4. Nykyisen tuotantolinjan päivittäminen vastaamaan kaupallisen tuotannon vaatimuksia tarpeen mukaan lisäämällä automaatiota sekä koneellista tuotantoa tuotantokapasiteetin sekä tuotantonopeuden lisäämiseksi. Lisäksi rahoitusta käytetään tuotantoon liittyviin materiaali- ja logistiikkakustannuksiin. (noin 10 % kerättävistä varoista)

5. Seuraavan 12 kuukauden aikana erääntyvien 0,4 miljoonan euron lainan lyhennysten ja korkojen maksamiseen. (noin 10 % kerättävistä varoista)

Varojen käytön arvioidut osuudet voivat vaihdella kerätyn pääoman määrästä ja liiketoiminnan kehityksestä riippuen.

Varojen käyttö selostetaan tarkemmin osakeannin esitteessä

Osakeannin materiaalit

Osakeannin Esite
Annin ehdot
Markkinointiesite

Esitteeseen viittaamalla sisälletyt asiakirjat

Yhtiöjärjestys
BBS Oyj:n Tilinpäätös 2019 (Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 1.1. – 31.12.2019)
BBS Oyj:n Tilinpäätös 2018 (Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 1.1. – 31.12.2018)
BBS Oyj:n Tilinpäätös 2017 (Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 1.1. – 31.12.2017)

BBS ja ARTEBONE -esittelymateriaalia

Company presentation

ARTEBONE – Game changer in bone healing

Tiedotteet

Yhtiötiedotteet ja lehdistötiedotteet

24.6.2020: TMenestyksellisen merkintäoikeusannin lopullinen tulos – osakeanti ylimerkittiin 49 %:sesti

12.6.2020: Tänään on merkintäoikeuksien viimeinen kaupankäyntipäivä

29.5.2020: Merkintäoikeusantiin liittyvä esite on tänään julkaistu yhtiön verkkosivuilla

26.5.2020: BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n hallitus päätti merkintäoikeusannista sekä julkistaa sen ehdot ja esitteen

20.5.2020: BBS-Bioactive Bone Substitutes suunnittelee järjestävänsä noin 5,5 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin