Raportit ja esitykset

Tilinpäätökset

Puolivuosikatsaukset

Muut esitykset

 

Kalenteri

BBS:n tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiö julkaisee vuosittain yhden tilinpäätöstiedotteen ja yhden puolivuosikatsauksen tilikauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta.

Hiljainen jakso on aika, jona yhtiö ei kommentoi taloudellista tilannettaan, markkinoita tai tulevaisuuden näkymiään. Hiljaisen jakson aikana yhtiön johto ei tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedian edustajia eikä ota kantaa yhtiön taloudellista tilannetta tai yleisiä näkemyksiä koskeviin asioihin.

Sijoittajakalenteri

  • 25.1.-24.2.2023 – Hiljainen jakso
  • 24.2.2023 – Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022
  • viikko 13/2023 – Konsernin vuosikertomus 2022
  • 28.4.2023 – Varsinainen yhtiökokous
  • 26.7.-25.8.2023 – Hiljainen jakso
  • 25.8.2023 – Puolivuosikatsaus 2023